ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยาง

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยาง

ยางแบ่งออกเป็น 2 ชนิด

1.ยางธรรมชาติ   หมายถึง ยางที่มีอยู่ในธรรมชาติ เช่น ยางพารา , ยาง NR

2.ยางสังเคราะห์  หมายถึง ยางที่มีคุณสมบัติเหมือนยางธรรมชาติ โดยผ่านการสังเคราะห์ขึ้นจากปฏิกิริยาเคมี เช่น ยาง ACM , CR , SBR , NBR/PVC, EPDM ,NBR เป็นต้น

การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยาง

แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ

1.Compression Mold การอัดขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์

2.Injection Mold การฉีดขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์

3.Transfer Mold แบบกึ่งฉีด

ทำไมเราต้องมียางสังเคราะห์เกิดขึ้นมา

1.ปัญหาการขาดแคลนยางธรรมชาติที่จำเป็นต้องใช้

2.ราคาที่ไม่แน่นอนของยางธรรมชาติ

3.ความต้องการยางที่มีคุณสมบัติพิเศษ เช่น มีความทนต่อน้ำมัน , ทนต่อความร้อนสูง , ทนต่อกรด-ด่าง และ ทนต่อโอโซน เป็นต้น

คุณสมบัติของยางสังเคราะห์

1.ทนต่อแรงดึง , ทนต่อการฉีกขาด , ทนต่อการขัดถูได้ดี แต่ยังน้อยกว่ายางธรรมชาติ

2.ทนต่ออุณหภูมิ , ทนต่อโอโซน , ทนต่อน้ำมันได้ดี , ทนต่อการติดไฟได้ และทนต่อกรด-ด่างได้ดี

คุณสมบัติของยางธรรมชาติ

1.ทนต่อแรงดึงได้สูง และมีการเด้งตัวได้ดี

2.ทนต่อการฉีกขาดได้ดี

3.เหนียว

4.ทนต่อสารเคมีที่มีขั้วได้ดี แต่ไม่ทนต่อน้ำมันปิโตรเลี่ยม หรือสารละลายที่ไม่มีขั้ว

5.เสื่อมสภาพเร็วภายใต้อุณหภูมิที่สูง , แสงแดด , โอโซน และออกซิเจน

ติดต่อเรา