เกี่ยวกับเรา

บริษัท ทีดีเอ รับเบอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ก่อตั้งเมื่อปี 2545 ที่นิคมอุตสหกรรมโรจนะ จ.อยุธยา ทีดีเอเป็นผู้ผลิตชั้นนำชิ้นส่วนยาง ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตยางที่ใช้ในอุตสหกรรมหลากหลายประเภท ซึ่งเป็นฐานการผลิตแห่งแรกของไทย

ข้อมูลทางธุรกิจในปัจจุบัน

ข้อมูล รายละเอียด
ชื่อบริษัท
บริษัท ทีดีเอ รับเบอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ประธานบริษัท
นายทาเคชิ ยามาโมโต้
กรรมการบริษัท
นายเคน คูริยาม่า
ที่อยู่โรงงาน
1/63 หมู่ 5 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่ก่อตั้ง
สิงหาคม 2532
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียน 56,000,000 ล้านบาท
พื้นที่โรงงาน
พื้นที่ 7,820 ตารางเมตร
จำนวนพนักงาน
จำนวนพนักงาน 93 คน (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2565)
ขอบเขตธุรกิจ
ชิ้นส่วนยางสำหรับอุตสาหกรรมการเกษตร เครื่องจักรสำหรับงานก่อสร้างอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนยานยนต์

ประวัติการเปลี่ยนแปลงและการดำเนินงาน

ปี พ.ศ.2545
บริษัท ทีดีเอ รับเบอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ทีดีเอ) โดย บริษัท Asahi Rubber Group Japan ทุนจดทะเบียน 56,000,000 บาท
ปี พ.ศ.2548
ระบบคุณภาพ ISO9001:2000
ปี พ.ศ.2552
เปลี่ยน Version ระบบคุณภาพ ISO9001:2008
ปี พ.ศ.2553
ระบบสิ่งแวดล้อม ISO9001:2000
ปี พ.ศ.2560

เปลี่ยน Version ระบบสิ่งแวดล้อม ISO9001:2008

ปี พ.ศ.2565

ระบบความปลอดภัย ISO45001:2018

ติดต่อเรา